Seleziona una pagina

Texte

 Biblioteca Medicea Laurenziana Ashburnham 115 (∼ 1350)

(01r 1-9- 02v 10 – 16)©

www.filologiaromanza.it Pistoia 2009-07.10.2021.

Tutti i diritti riservati © 

Alle Rechte vorbehalten ©

Tos els drets reservats ©

All rights reserved©.

Tous droits réservés ©

Pistoia 2009-07.10.2021. 

Pénitentiel (examen de conscience)©

 Biblioteca Medicea Laurenziana Ashburnham 115 (∼ 1350)

(01r 1-9- 02v 10 – 16).

À remarquer : cote : numéro romain = n. feuille ; r = recto ; v= verso ; numéro ligne (ex. : 02r 2, 1 : feuille 02 recto, colonne 2 ligne 2) ; BMLA 115 = Biblioteca Medicea Laurenziana Ashburnham 115. 

1r 01 1

 1. [miseri]cordie  las qual  son  albrejar le pa[sans] ve 
 2. [fo]restir deslieurar los encarserats vesitar los malages
 3. [se]belir los mors e servir a les  sobolturas que se entendon ve
 4. [se] podon entendre donar a manjar als  paures abeurar les  
 5. sedejats ajudar a bastir  poans  e gleysas e ospita[ls]
 6. e  a pauras   donsellas aiudar a maridar ❡ hyeu fort
 7. pecayre  soy estat neglegens e desconoycens a complir  
 8. aquestas vii obras  de misericordia que  o pogro  aves
 9. Jhesus misericordia.
 10. las autras iii obras de m  non ay conplidas ni fachas
 11. anayci coma pogra ni degra far las cals son  perdonar
 12. eniurias o torts castiar los fols  o las folas e donar li 
 13. exemple per bonas obras e hyeu fort pecayre ay fach
 14. en la premiera car non ay perdonat ni  volgut 
 15. perdonar los torts o las eniurias  que on m’avie fach
 16. o diches que o degra perdonar  per amor de nostre senho[r]
 17. i  non o volie far ❡ en la segunda ay pecat e falhit 
 18. car non ay castiat lo fols o las folas can dizien o faz[ien]
 19. causas  que eran contra  Dieu o contra   nostra fe o contra  nostre c[r]ede o contra
 20. onestetat que o pogra ser  e o degra far ❡ ay pecat e
 21. falhit en la iii obra car non ay ensenhat e mostrat
 22. o per bon fach o per bon dich ensenhamens o per bona vida
 23. o per bonas obras que  o degra far e o pogra far ❡ en
 24. calque maniera que hyeu aia falhit ni pecat ni
 25. offendut Dieu ni m’arma en aquestas  vii obrats
 26. de m  corporals ni esperitals fau ne  ma cofecio
 27. a Dieu e a tots los sans e las santas de paradis e a vos care
 28. payre
 29. atressi si anc falhit ni duptiey  en  negune  p[arts]
 30. en tota ma vida en alcus articles que son  ly
 31. de nostra fe santa catolica anayci coma se  convenon 
 32. al credo in deum so es assaber hyeu crese en 
 33. Dieu lo Payre tot poderos  creador del cel e de la 
 34. terra e en Jhesu Crist filh de nostre se[nho]r  Dieu lo cal es
 35. conceput de sancta Maria Verges et tormentat sote Pontz 
 36. Pilat crucifiat mort e sebolit decendet als hinfers
 37. al ters  jorn ressusitet de mort montet a la dextra
 38. del sieu Payre e d’aqui vendra o es venedor
 39. iujar los mos e los vieus atreci  crese el sant esperit
 40. e en las sievas humanitats que son vii en una 
 41. gleysa i la cumuletat dels sans e de las santas de
 42. paradis en la redenpton de nostres cors e la vida 
 43. perdurabla que auran los amix de Dieu en l’autre
 44. segle en calque maniera que hyeu aia falhit  ni pec[cat] 
 45. en aquestos xii articles o en la Trinitat so es
 46. en[vers] lo Payre e lo Filh e sant Esperit que aquestas
 47. iii personas son i Dieu e senhor  e creayre e
 48. nostre salvayre fau ne ma cofecio a Dieu e a
 49. madona santa Maria e a vos car payre miu
 50. conoyse e manifeste  que mota vegadas ay pe[cat]
 51. de vii sagramens de  la santa gley[sa]  […]
 52. el sant baptism que non gardava [. …]
 53. ma fe anayci coma promesiy o h[ieu …]
 54. el sant baptisme i penedensa [. …]

01v 2  

 1. [o]servada anayci coma degra ni anaysi coma
 2. [ho]m  la m’avia comandada motas vez lo sant
 3. [sa]crifici  so es lo cors de nostre senhor die  Jhesu Crist
 4. non ay receuput  ambe aquela reverencia que d[egra]
 5. ni pogra matrimoni confermaton lo sant ord[e]
 6. de capela ni  dernyeire oncton e tots aquels q[ue]
 7. non ay garda  los cals non ay  gardats an la 
 8. devoton  que degra en calque  maniera o en calq[ue]
 9. entendemen que hyeu aia falhit ni pecat e[n] 
 10. aquestos vii comandemens e sagramens d[e]
 11. santa gleysa fau ne ma cofecio a Dieu e a vo[s]
 12. car payre
 13. si ay  pecat ni falhit els vii pecats mort[als]
 14. anayci  coma es erguelh avaricia envei[a]
 15. ira  golicia luxuria accidia e en 
 16. autras desonestats ❡ per erguelh hay
 17. pecat e peque tot jorn en motas de manieras  
 18. alcunas ves per mon gran linhage
 19. per mos  nobles parens o per mos  bons amis
 20. o per ma beleleza  o per mon cantar o per mon sab[er]
 21. o per ma dignitat o per mon amenistrar que
 22. cujava  far  miels que un autre e per aquo
 23. ab manieras de aguelh hyeu ay pecat e 
 24. agut desobediens a mon  senhor e ay 
 25. demesurat alcus homes  e alcunas  fremas o ay
 26. [per]mes o per un o per autre que m’era neiatz e
 27. que no o degues far ❡  per  avaricia ay pecat 
 28. e  falhit motas ves en   acampar  argen 
 29. deniers riquesas   terras  pocecios o per esura o per 
 30. raubaria o per falses sagramens  o per barat o per
 31. autre falsamen s’en   retenen l’autruy saupudamen 
 32. o non  ay partit als paures los bens q[ue]
 33. Dieus  m’a prestats que o degra far  e o po[gra] 
 34. far ❡ per enveya ay pecat e falhit tot jorn
 35. car motas ves ay  enveyat  alcun ben o  alcun
 36. bona obra o bona vertut  que era en home o
 37. en freme o ben dire o ben far que me  desplasi[a]
 38. e[n] maniera mays que fos en me aquela
 39. vertut per  cant que fos son  profiech que  aviera 
 40. mays  que fos en me  que  cal era en el e me 
 41. desplazia son ben   e n’avia dolor en mon cors
 42. ❡  pecat ay per ira e falhit e peque  cascun i[orn]  
 43. car   ay port[a]da ira e mota  ulontate odi 
 44. [ran]cor en mon cor a salcus   homes e a salcunas  
 45. fennas  e lur  trater si pogues cosi  mal lur 
 46. n’agues o per me o per autre o per fach o per dich  lur ne
 47. 47.me plazia ❡ per golicia ay pecat e falhit  mo[tas]
 48. vez en manjar o en beure las  horas non degu[das]
 49. que non me fazie  mestier mas per  ma gran g[o]la
 50. [… .]n  a vegadas per  trop   maniar o per trop beu[re]
 51. [… .]emen crapulas ebrietatz e movemen
 52. [… .ars] parlans  mays que non degra e non  

02r 2  

 1. [.]si a  mon orde ambe aquel entendement que deg[ra]
 2. que donava mal exemple a motas gens per aquel[la]
 3. [f]olia ❡ per luxuria ay pecat e falhit cascun j[orn]
 4. car per aventura  ay cobezeiada la molher o la filha de
 5. mon vezin o fenna  veosa o de relegio que devon 
 6. eser per esposas de Dieu ay donat conselh o aparella 
 7. en maniera cosi la pogues aver  o per me o per autre
 8. o per fach o per dich ❡ per accidia ay falhit motas 
 9. ves en mon mestier que non lo fazia ambe aquel
 10. entendement  que degra ni amb aquela devoton ni
 11. garde ni serve mon orde ni ma relegio ni one[sta]
 12. ni obediensa anayci coma l’orde ni la relegio o
 13. volgra ni anayci coma lo promesiy  a Dieu atresi
 14. soy estat persos car  mota  ves pogra esser levat 
 15. a matinas o anar romieu a la gleysa ausir 
 16. l’oficio o fach  o dich ben  o fach dire serven colerics 
 17. mesa   e mot  d’autres bens en calque maniera
 18. en calque forma ni en calque volunta ni en  
 19. fau ne  ma cofecio a Dieu e a vos car payre
 20. 20.[❡] si ay pecat ni falhit els vii pecats crimenals
 21. per omisidi o per aulteri o per sacrilegi o per 
 22. fals testimoni o per roubaria o per metre fuoc
 23. o per feri de payre o de mayre fau ne ma cofecio 
 24. a Dieu e a vos car payre
 25. 25.[❡] ben say e conoyse que motas ves  ay  
 26. falhit e pecat en las iiii vertuts cardenals
 27. que degran esser en me i en saviza ay falhit  e
 28. pecat  car  non ay dich ni fach an saviza ni
 29. an descreto  que degra en drech  so es en 
 30. justicia ay falhit  motas ves car ay donada 
 31. sentencia non  drechuriera corectons e iutjats  homes ie
 32. fennas e fach e dich non segun rason ni segun drech
 33. ❡ ffalhit e pecat ay mota ves en far  sa car non 
 34. ay contrastat a mals vices e a mals pecats e a
 35. malas temptatons an la forsa que degra ❡ en 
 36. providencia ay pecat motas ves car non son estat
 37. provesens  dels luocs e del temps e de las personas
 38. que m’aduzien o me podien  aduyre a far pec[at]
 39. ❡ en las iii autras vertuts teulogicals que se 
 40. contenon  anb aquestas ay pecat  so es fe e  esperansa
 41. e caritat premieramen car  non ay tengut 
 42. fe anayci coma  promesyo lo prem[er …]
 43. [bap]tisme mas que ay iurat e fach sagr[ament …]
 44. [desmen]tida  ma fe motas ves ❡ en [esperar …]
 45. car no ay aguda l’esperansa al re[cebre …] 
 46. ni en l’orde de santa gleysa ni e[n …]
 47. que si fan per los sans homes ❡ […]
 48. e fach et motas ves car non ay p[. …]
 49. [.]at ni aquela amor i a Dieu ni a[. …]
 50. ni aiudan ni acuelhan aquela a[. …]
 51. e sobre que tot  als paures ❡ et […]
 52. hyeu ay fach sopremen e[. …]
 53. sagramens non complen […]

02v 3  

 1. prendre en falces cocelhs des acordis non
 2. p[a]cificava [❡] non ay pater nostres ni ave Marias a m[a]
 3. filhola ni a mes fjlholas ni  la crezensa  anayc[i] 
 4. coma fora tengut ❡ en donar delatons  a 
 5. alguns non drechurieramen ay  pecat e ay celad 
 6. ma veritat layus  hon la degra manifestar
 7. ❡ en calque maniera ni en calque entende[ment] 
 8. que  hyeu pecayre aia ofendut Dieu nostre senh[or]
 9. ni madona santa Maria ni tos sans ni tos  santas d[e]
 10. paradis ni m’arma  ni homes ni  fennas ❡ [en]
 11. las vii etats so es a saber en  enfancia puer[icia]
 12. adolesencia juventut senectut decrepitate
 13. seniuz, sso es a saber en fazen en disen en pensan 
 14. parlan dormen velhan  coyrian jazen estan 
 15. agacian  cantan manian beven donan prenen auzen
 16. vezen anan tocan  fau ne ma cofecio a Dieu n[ostre] 
 17. senhor e a madona santa Maria et za tos sans e las
 18. santas de paradis e  a totas las vertuts del ciel e d[e]
 19. la terra e  a vos car payre  e als angils e als 
 20. arcangels e a las vertuts las potestats las dominatons
 21. los principats e las do[m]inatons los trons cherubim
 22. e seraphim els patriarcas els prophetas els
 23. evangelistas els apostols els martirs e aus cofesors
 24. e a les verges e a las  armas de tots los 
 25. fizels  cresians e a tota la santa Trinita de parad[is]

À citer: 

Etwaige Zitat: 

Alessandro BONACCHI, 

Sentència pel pagament de drets senyorials ©

www.filologiaromanza.it Pistoia 2009-07.10.2021.

Tutti i diritti riservati © 

Alle Rechte vorbehalten ©

Tos els drets reservats ©

All rights reserved©.

Tous droits réservés ©

Pistoia 2009-07.10.2021.

Texte

 Biblioteca Medicea Laurenziana Ashburnham 115 (∼ 1350)

(01r 1-9- 02v 10 – 16)©